PaJa-trb  >  Eagle  >  SCRiptové soubory
paja@paja-trb.cz

eagle_script.gif(1 kb) S programem Eagle již nějaký ten rok pracuji a vytvořil jsem několik desítek návrhů desek plošných spojů a knihoven pro Eagle.
Začínal jsem na verzi 3.55 (v DOSu - ještě na střední), kde jsem se taky dostal k českému manuálu pro Eagle. Mimo jiné tam bylo popsáno nastavování parametrů Eagle pomocí SCRiptových souborů.
Já pomocí těchto SCR souborů nastavuji například rastr, ve kterém navrhuji, barvy a viditelnost vrstev, tloušťky čar, velikost a tvary pájecích bodů,....
Eagle má několik SCR souborů již vytvořených a jeden "Eagle.scr" sám načítá při spuštění programu.
SCR soubory se nachází v adresáři Eagle (standartně C:\Program files\Eagle\src\ ).
Cílem tohoto návodu není kompletní seznámení s tvorbou SCR souborů, ale jen s ukázkou a vysvětlením několika z nich, kterých pro svou potřebu využívám (víc jsem si jich nezaznamenal).

Pro lepší pochopení doporučuji stáhnout si moje SCRiptové soubory, které si můžete libovolně upravit.

Zde je příklad některých nastavení a jejich význam. Testováno na Eagle 4.11. Novější verze Eagle mají nové možnosti, tím pádem i nastavení a SCR příkazy. Kdo chce, může s nimi zkusit experimentovat.

Set Used_Layers 1 16 17 18 19 20 21 100 101 102; nastaví používané vrstvy - jakákoli jiná vrstva bude eaglem ignorovaná, lze přidat další
BRD: určuje pro kterou část eagle má být nastavení aktivní (BRD, SCH, LBR, DEV, SYM, PAC)
Grid mm Dots On 0.3175 1; nastavení pracovního rastru Grid
jednotky mm, Dots - body mřížky (Lines - čáry), On - mřížku zobrazit, 0.3175 - políčko rastru v mm, 1 - každý bod mřížky zobrazit (vyšší číslo vynechává)
layer 100 PaJa; přidá novou vrstvu (eagle ji nezná) 100 - číslo nové vrstvy, PaJa - pojmenování vrstvy
Change Diameter 1.9304; změň velikost pájecího bodu na 1.9304 mm (jednotky podle nastvení rastru)
toto nastavení se projeví pouze na pájecích bodech průchodů mezi vrstvami - neovlivní součástky z knihoven
Change Drill 0.8128; změň díru v pájecím bodu na 0.8128 (otvor pro vrták)
Change Shape Octagon; změň tvar pájecího bodu (Square-čtverec, Round-kolo, Octagon-osmiúhelník)
Change Width 0.4064; změň tloušťku čáry na 0.4064
Change Size 1.6764; změň velikost textu na 1.6764
Change Layer 16; změň (neboli nastav) vrstvu na 16 (Bottom)
Change Direction Pas; změň logický směr šíření signálu ve SCH na Pas (NC, In, Out, I/O, OC, Hiz, pas, Pwr, Sup)
Change Length Short; změň délku pinu SCH součástky na Short - krátký (Point, Short, Middle, Long)
Change Visible Pad; změň viditelnost pinu ve SCH na Pad - zobraz číslo vývodu pouzdra (Off, Pad, Pin, Both)
Set beep on; zapne zvukový signál při správném dotažení cesty do pájecího bodu (ozve si "pinknutí")
set color_layer 96 6; nastav barvu vrstvy 96 (Values ve SCH) na 9 (světle modrá) - viz. barvy
set fill_layer 100 7; nastav výplň vrstvy 100 (u mě Kola) na 7 (černé tečky)
Set Diameter_menu 1.27 1.778 1.9304 2.1844 2.54 2.8 3.2 3.81 5.08; nastav menu velikosti pájecích bodů na ... - eagle zapomene hodnoty původního menu
Set Display_Mode Real; nastav zobrazování na reálné - zobrazí se díry v pájecích bodech (Real, Fast - pro pomalé PC)
Display -22; nezobrazuj (-) vrstvu 22 (bPlace)
Text www.paja-trb.cz (6.35 1.5875); Text www.paja-trb.cz umísti na souřadnice 6.35, 1.5875
Window Fit; zobraz vše (zobrazí všechny součástky)
Set Wire_Style 0; nastav styl čáry na 0 - plná čára
Wire 0.4064 (0 0) (100 80) (0 0); nakresli čáru tloušťky 0.4064 od souřadnic 0, 0 do 100, 80 a zpět do 0, 0 - čára je lomená v pravém úhlu - vhodné pro nakreslení rámečku
Hole (2.8575 2.8575); umísti "otvor pro uchycení DPS" na souřadnice 2.8575, 2.8575

Přiřazení barvy k jejímu číslu:
  0: Black (černá)
  1: Blue (modrá)
  2: Green (zelená)
  3: Cyan (tyrkysová)
  4: Red (červená)
  5: Magenta (fialová)
  6: Brown (hnědá)
  7: LGrey (světle šedá)
  8: DGrey (tmavě šedá)
  9: LBlue (světle modrá)
10: LGreen (světle zelená)
11: LCyan (světle tyrkysová)
12: LRed (světle červená)
13: LMagenta (světle fialová)
14: Yellow (žlutá)
15: White (bílá)


PaJa © PaJa-trb 2005- E-mail