PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Bludiště
paja@paja-trb.cz

bludiste_nahled_big.jpg Další z mých potrefených nápadů na elektornickou hračku a potrápení geokačerů při potulkách lesem.
Cache je v provozu od 6.6.2017, pod GC kódem GC73HG2 - Bludiste


Ovládání:
V podstatě jde o slepé bludiště na hrací ploše 8x8 (64 polí), kde je cíle dostat se z levého dolního rohu do pravého horního. Jelikož jde o slepé bludiště, nejsou vidět zdi a překážky. Postup v bludišti je tedy metodou pokus-omyl. Při cestování je vhodné si na čtverečkovyný papír postupně zakreslovat zdi, aby se hráč lépe zorientoval a pořád nebloudil ve stejných místech.
Po připojení baterií nebo powerbanky se hra zapíná stiskem tlačítka, jež je v prototypu umístěno mezi baterkami, ve finálním návrhu pak přímo na desce. Vypnutí je automatické, po 60s nečinnosti.
Pro pohyb v bludišti slouží 4 tlačítka pod hrací plochou (Nahoru, Dolu, Vlevo, Vpravo). Je-li cesta volná, červená tečka se na hrací ploše přesune požadovaným směrem, jinak zůstane stát a nad hracím polem problikne červená LED.
Po dokončení trasy bludiště se krátce zobrazí smajlík a následuje 3x zobrazení souřadnic, kde je ukryt klíč k odemčení schránky s keší.
Aby hra nebyla tak jednoduchá, každým zapnutím se vybere z předpřipravené tabulky bludišť jiná trasa :-)

Zapojení:
Napájení je brané buď z 2 AAA baterií nebo z powerbanky s USB výstupem. Následně se napětí cca 3,2V přivede přes zapínací tlačítko na napájení procesoru, který poté přes tranzistory T3 a T2 napájení přidrží a při delší nečinnosti více jak 60s bludiště vypne.
Dále je na procesor napojen přes dvojici posuvných registrů IO2 a IO3 LED matrix displej 8x8 znaků. Piezo, dvoubarevná LED a pár tlačítek. Pomocí odporového děliče R13 a R14 se měří napájecí napětí. Při poklesu napětí pod 3V se na displeji bude zobrazovat nápis LO.
Procesor měl původně ovládat ještě malé modelářské servo, ale to na napětí kolem 3V nepracovalo spolehlivě, tak jsem jej vypustil a předělal dvířka na klíček.

Konstrukce:
Takřka vše je osazené na jednostranné desce s převahou SMD součástek. Před osazením displeje je nutné zapájet několik drátových propojek. Displej osadit do stejné výšky jako je vrchol indikační LED D1.

Mechanika - krabice:
Pro bludiště jsem nakonec vyrobil krabičku z kuprexidu, který je sletovaný a po přebroučení stříknutý černým sprejem. Přes samotnou desku bludiště je kouřové plexisklo s otvory pro směrová tlačítka. Výkresy jsou jen na papíře a velikost byla zvolena, aby pasovala do plastové lock&lock krabičky - kvůli voděodolnosti.
Otevírání dvířek, za nimiž je ukrytý logbook je naonec vyřešené přes mechanický zámek, s tím že klíček je schovaný na jiném místě.

testchild.png, 24kB Program:
Trasa bludiště je rozdělena na 64 polí, jež jsou očíslované od 0 do 63. Možná cesta dalšího postupu je pevně naprogramovaná v tabulce na konci programu. Pro každý směr byla přiřazena hodnota 1=doprava, 2=doleva, 4=dolu, 8=nahoru a v případě možnosti více směrů pohybu se tyto hodnoty sčítají. Například 13=8+4+1 => nahoru+dolu+doprava
Uvedené rozdělení a sčítání hodnot je nejvíce pratrné při zápisu čísla v binární podobě, ze které lze lehce vyčíst (podle jednotlivých bitů) kterým seměrem se má ubírat další cesta.
Příklad tabulky řádek 1 (buňky 0-7)
Bludiste0:
Data 8 , 9 , 10 , 9 , 10 , 9 , 3 , 10

8=pohyb pouze nahoru, 9=pohyb nahoru a doprava, 10=nahoru a doleva, ... 3=doleva a doprava
Je tedy nutné si předem nakreslit trasu bludiště a poté do programu nadefinovat do jednotlivých políček příslušné možnosti pohybu. Rozmístění jednotlivých buňek a příklad trasy bludiste0


bludiste_sch_mini.png, 10kB

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 62 x 111 mm.
bludiste_osaz_mini.png, 35kB

Seznam použitých součástek :
C1, C2    - 100n         SMD vel.0805 
C3-C5    - 100n         SMD vel.1206
C6,C7,C9   - 100M/16V       SMD vel. D
C8      - 2M2/50V       SMD vel. B
D1      - R/G         LED 5mm dvoubarevná  spol. katoda
D18, D19   - BAS85        SMD SOD-80 
DIS1     - LMD23088AUE-101A   LED MATRIX 60x60mm
IO1     - ATmega8-AU      TQFP32
IO2, IO3   - 74HCT595D      SO16  
IO4     - LF33CDT       DPAK  
ISP1     - MLW06 90°
K1      - micro USB      
K2      - PSH02-02W 
ON      - DTS-6 
R1      - 4k7 
R2-9, 11, 12 - 120         SMD vel.1206
R10     - 1k          SMD vel.1206
R13, R14   - 1k          SMD vel.0805 
R15     - 10k         SMD vel.1206
R16, R17   - 4k7         SMD vel.1206
R18     - 22k         SMD vel.1206
R26     - 82 / 2W
REP1     - LD-BZEG-1203     piezosirénka 3V
SW1-SW4   - P-DT6  
T1, T3    - BC817        SOT-23
T2      - BC807        SOT-23
drátová propojka (most) - kousek drátku, případně ještě 0R SMD vel. 1206 - 2x 
Download Download:
Návrh DPS a SCH pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje PNG v rozlišení 600x600 DPI
Program pro ATmega8 Zdroják z Bascom (BAS, BIN, HEX) - změněné souřadnice i trasy
Nastavení Fuses : High=0xE1 Low=0xD9 (int.RC osc 1MHz)
bludiste_foto_01m.jpg, 7.5kB bludiste_foto_02m.jpg, 8.7kB2021

Verze 2

Když mě po 4 letech vykáceli skoro celý les, kde bylo bludiště schované a zmizel klíč, rozhodl jsem se konečně pro dlouho plánovanou předělávku a opravu.
Princip zůstal stejný, jen jsem na otevírání dvířek použil servo, tím jsem změnil napájení na 9V, přes stabilizátor na konečných 5V (nebo 5V z powerbanky).
Nakonec jsem zrušil i původní automatické vypínání, jelikož to se servem nedělalo dobrotu.
Nyní se bludiště zapíná připojením napájení, hraje se beze změny jako u první verze. Po dosažení posledního políčka otevře servo dvířka a vrátí se do zamčené polohy (dvířka se pak zaklapnou).
Po minutě nečinosti se nyní bludiště resetne a vybere se nová trasa (je jich tam 5), stejně tak i po zapnutí napájení se vybere vždy jiná, aby byla hra pestřejší. A to samé dělá tlačítko ON, které bylo původně na zapnutí, nyní resetne a vybere novou trasu

bludiste_2_schemam.jpg, 9,4kB bludiste_2_osazm.jpg, 13kB

bludiste_2_foto_01m.jpg, 17kB bludiste_2_foto_02m.jpg, 11kB bludiste_2_foto_03m.jpg, 29kB

Download Download:
Obrázek pl. spoje PNG v. 2021 v rozlišení 600x600 DPI
3D držák serva + zámek 123D, STL


PaJa © PaJa-trb 2017- E-mail