PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Cyklovač stěračů
paja@paja-trb.cz
Protože v některých starších autech není namontován cyklovač stěračů, rozhodl jsem se po pár týdnech používání (a neustálém vypínání a zapínání stěračů) cyklovač sestavit a namontovat.
Při procházení různých návodů na cyklovače na stránkách A-Radia jsem narazil na pěkné zapojení cyklovače (Jan Hub, Elektronický cyklovač stěračů, A-Radio PE 8/04), které jsem trochu poupravil a k plné spokojenosti zatím slouží.

Cyklovač má za úkol simulovat zapínání a vypínání páčky stěračů I rychlosti (nejpomalejší). Pro jeden cyklus stěračů (setře a vrátí se) stačí udat pouze imlpulz (páčkou, cyklovačem) a zbytek zařídí přídržný kontakt, který udržuje stěrače v pohybu dokud se nevrátí zpět do koncové polohy.
Princip:
Schéma cyklovače je celkem jednoduché a v jednoduchosti je také síla. Jako generátor impulzů slouží časovač 555 zapojený jako multivibrátor. Po sepnutí cyklovače se přivede přes ochranou diodu napětí +12V na 555. Začne se přes odpor R1 nabíjet kondenzátor C1, po jeho nabití se na výstupu 555 sepne přes R3 a D2 tranzistor T1 a s ním i relé. Kondenzátor C1 se začne vybíjet přes P1 a P2. Změnou hodnot P1 a P2 se udává délka mezery (stěrače vykonají cyklus a čekají do dalšího cyklu). Pokud nejsou stěrače v koncové poloze, tak se přivede z přídržného kontaktu stěračů +12V přes R4 a D3 na T1 a tím si pohlídá správný chod stěračů.
Nastavení:
Potenciometr P1 vytočte na minimum (nejrychlejší) a trimrem P2 si nastavte nejvyšší rychlost stěračů, tak aby stěrače udělaly jeden cyklus. Můžete si zde vložit ještě malou mezeru, to záleží na vás. Trimr je zde proto, že každé auto má rychlost stěračů trochu jinou. Při běžném provozu nastavujete rychlost pouze potenciometrem P1.
Pokud by se vám stalo, že impuls by byl příliš krátký na to, aby stěrače odjely z koncové polohy, je třeba zvětšit odpor R1 na hodnotu asi 10k.
Konstrukce:
Sestavení cyklovače by nemělo činit nikomu problémy, jedná se o jednoduché zapojení a na DPS nejsou SMD součástky. Jen pro relé je třeba vyvrtat větší díry (trochu zakvedlat vrtákem...), z jeho připájení jsem měl trochu obavy, protože je vyrobeno ze silnějšího materiálu, ale stačilo trochu přidat mikropájce a šlo to jak po másle.
Na místo potenciometru na DPS jsem dal konektor, jehož protikus je na dvojlince k potenciometru (viz. foto). Toto řešení jsem zvolil pro snadnou mondáž a případnou demontáž cyklovače do auta. Proto je na návrhu DPS vidět dva menší pájecí body pod potenciometrem.
Pro cyklovač se mě podařilo sehnat starší krabičku asi od nějakého řetízku, kam padl celý cyklovač na milimetr.
Instalace do auta:
Cyklovač jsem nainstaloval do auta Dacia Double Cab 4x4. Kde zelený-motorek => rozdělit do cyklovače (svorky Cykovač a Motorek), hnědý-přídrž, žlutý +12V, Gnd-kostra. Při zkoušce činnosti cyklovače jsem však zjistil, že i při vysoké rychlosti stěračů stále spíná přídržný kontakt, čímž se spíná +12V i do motorku na pomalou rychlost. Protože tento vůz má přídržný kontakt vyvedený do ovladače stěračů (páčka), kde pouze v poloze 0 (vypnuto) připojí přídržný kontakt na nízkou rychlost.
Autor původního návodu tuto skutečnost však asi taky neřešil, nejspíš je na toto motorek stěračů konstruován.
Při provozu jsem zjistil, že maximální nastavený čas je ještě malý, proto by bylo vhodné zvětšit P1 na 500k.

Obdržel jsem email od M.Smoláka, který uvádí že měl problémy s rušením od okolních spotřebičů a něchtěným spínáním tranzistoru. Řešením bylo připojení odporu 1M z báze tranzistoru na Gnd. Ve stávají DPS by to šlo SMD odporem ze strany spojů (dle mého by stačila i menší hodnota cca 100k).

Schéma el. obvodu cyklovač stěračů

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 51 x 36 mm.
Návrh plošného spoje pro cyklovač stěračů Návrh plošného spoje s rozmístěním součástek

Seznam použitých součástek :
R1   - 4k7 (popř. 10k)
R3,R4 - 2k7
P1   - 250k (raději 500k) (popř. i konektor PSH02-02 + protikus)
P2   - 50k (PT10H) - trimr-nastojato
C1   - 100M/25V
C2   - 10n
C3   - 100n
D1-D3 - 1N4148
D4,D5 - 1N4007
T1   - BC639
IO1  - 555
REL1  - RELEH700E12C (cívka 12V, přep. kotakt 30A)
K1   - ARK500/2 - svorkovnice
K2   - ARK500/3 - svorkovnice
Sestavený cyklovač (místo potenciometru je konektor)
 Download:
Návrh DPS a SCH pro Eagle (od verze 4.13).
Obrázek pl. spoje TIF a GIF v rozlišení 300x300 DPI


PaJa © PaJa-trb 2006- E-mail