PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Dálkové ovládání po síti 230V
paja@paja-trb.cz
Už velmi dlouho je známo, že elektrická rozvodná síť se dá použít pro přenos různých signálů (i internetu). Signál musí mít větší frekvenci než síť (50Hz), aby aby měla pro něj fáze dostatečnou impedanci a stačilo dodávat jen velmi malý proud. Vhodné jsou frekvence asi 1 až 10kHz, při větší frekvenci by se už značně projevovaly indukčnosti vedení. Tyto moduly lze použít k signalizaci libovolného stavu, jejich dosah je prakticky v celé budově - pokud jsou zapojeny na stejné fázi. Signál se s délkou elektroinstalace podstatně nezmenšuje.

Vysílač

Je napájen přímo ze sítě 230V přes pojistku cca 100mA (odběr vysílače je 62mA). Proto kondenzátory musejí být na 250V AC (nebo 630 DC). Za nimi se napětí usměrní diodami 1N4007, vyfiltruje kondenzátorem 1000MF a stabilizuje Zenerovou diodou na 11,2V.
IO 555 je zapojen jako oscilátor s frekvencí asi 21kHz. Z jeho výstupu jsou buzeny 2 tranzistory proudově zesilující vysílaný signál. Jeho amplituda je poměrně malá (asi 4V) - což však přijímač spolehlivě vyhodnotí. Výstupní diody jsou ochranné a přes oddělovací kondenzátor 100n je signál vysílán do fáze (fáze může být shodná s napájecí fázi vysílače).
Vysílač se ovládá buďto zapínáním jeho napájení, nebo logickým signálem + na 4 vývodu IO. Případě lze napájet i z baterie.
Vysílač je navržen pro montáž do krabičky adaptéru U-KPZ9 (lze sehnat v GM), jež obsahuje vidlici do síťové zásuvky a dává zároveň zařízení profesionálnější vzhled.
Signál vysílače se nesmí dostat mimo byt, není ale nutno používat žádné filtry, protože cívky elektroměru mu kladou velký odpor. Možná bude problém (opravdu jen možná), pokud máte doma zářivky, protože mají kondenzátor zvyšující účinník (mají-li). Tento kondenzátor by mohl signál pohlcovat, takže byste ho museli ze zářivky odpojit - nemá tam vlastně žádný smysl, snižuje jen odebíraný proud, ale ne výkon (za který platíte). Nebo také můžete připojit odrušovací cívku.

Schéma vysílače

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 48 x 75 mm.
Návrh plošného spoje pro vysílač Návrh plošného spoje s rozmístěním součástek
do_230v_vysilac_foto_1.jpg, 13 kB    do_230v_vysilac_foto_2.jpg, 13 kB

Seznam použitých součástek pro vysílač :
R1   - 220/2W (klidně výkonnější)
R2   - 470k
R3   - 3k3
R4   - 22k
R5   - 220
C1   - 1000M/25V
C2,C3 - 470n/250Vac
C4   - 1n
C5   - 100n
C6   - 100n/250Vac
D1-D4 - 1N4007
DZ1  - 11V
T1   - BC327
T2   - BC547
IO1  - 555 (+ patice 8pin)
trubičková pojistka 100mA + držák SHH1A
svorkovnice - ARK 500/3
krabička adaptéru U-KPZ9
Download Download:
Návrh DPS a SCH - vysílač pro Eagle (od verze 4.13).
Obrázek pl. spoje TIF a GIF - vysílač v rozlišení 300x300 DPIPřijímač

Přijímač je stejně jako vysílač napájen přímo ze sítě 230V přes pojistku cca 100mA (odběr přijímače je 24mA - i při sepnutém Ty).
Napájen ze sítě je přes srážecí kondenzátor 330n, vybíjecí odpor 330k a ochranný odpor 470R (který omezuje napěťové špičky), usměrněno diodami 1N4007, vyfiltrováno kondenzátorem 220M a stabilizováno zenerovou diodou 11,2V.
Přijímač má na vstupu tři RC články snižující vstupní fázové napětí. Každý sráží síťovou frekvenci v poměru se signálem 100:1 (celkem je poměr 1:1000000). Tím se dobře oddělí i signál s malou amplitudou od mnohem většího střídavého napětí. Ze sítě se tak vyfiltruje signál o frekvenci mnohem vyšší než 50Hz.
Tranzistor je trvale otevřen bázovým odporem 100k, tím je zkratován proud řídící elektrody tyristoru a ten je uzavřen. Při příjmu signálu se ale tranzistor přerušovaně uzavírá a tím se přes dva odpory 820R nabije kondenzátor 470M u tyristoru a ten se otevře. Přímo k tyristoru lze připojit žárovku nebo nějakou ohmickou zátěž do výkonu 200W.

Při použití relé by se dalo spínat prakticky cokoli, jenže takto zapojený přijímač je schopen sepnout přes další tranzistor pouze malé relé (např. M4-12H), výkonnější (třeba RAS1215) už neutáhne. Pokud by se ale signál oddělil třeba optočlenem, lze s ním potom libovolně pracovat třeba i dalších konstrukcích.

Gorvin mi poslal námět na zlepšení, kdy po mnoha pokusech a laborování vyladil přijímač DO, tak aby dokázal sepnout relé, čímž se stává přijímač mnohem univerzálnější - schéma zapojení příjímače - Gorvin


Schéma přijímače

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 48 x 75 mm.
Návrh plošného spoje pro přijímače Návrh plošného spoje s rozmístěním součástek
do_230v_prijimac_foto_1.jpg, 13 kB    do_230v_prijimac_foto_2.jpg, 12 kB
Seznam použitých součástek pro přijímač :
R1   - 470
R2   - 330k
R3   - 2k2
R4   - 1k
R5   - 100k
R6,R7 - 820
C1   - 330n/250Vac
C2   - 15n/250Vac
C3,C4 - 22n
C5   - 220M/25V
C6   - 470M/16V
D1-D3 - 1N4007
DZ1  - 11V
T1   - BC547
TY1  - KT505 (příp. ekvivalent 1A, 400V) 
trubičková pojistka 100mA + držák SHH1A
svorkovnice - ARK 500/3
krabička adaptéru U-KPZ9
Download Download:
Návrh DPS a SCH - přijímač pro Eagle (od verze 4.13).
Obrázek pl. spoje TIF a GIF - přijímač v rozlišení 300x300 DPIPaJa © PaJa-trb 2008- E-mail