PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Domácí telefon
paja@paja-trb.cz
V tomto návodu vám popíši jak si udělat jednoduchý domácí telefon s minimálními nároky. K této konstrukci budete potřebovat nějaké starší telefony s funkčnímu mikrofony a sluchátky.
Ovšem jednoduchost a použití starších telefonů, delšího vedení může mít za následek horší kvalitu hovoru ...

Na úplně nejjednodušší zapojení dvou telefonů stačí dvojice sluchátko-mikrofon, zdroj (asi 5V) a dva vodiče (schéma vlevo).
Toto zapojení má nevýhodu silného příposlechu ve vlastním sluchátku (volající slyší svůj hovor silněji než druhý účastník).
Silný příposlech se dá odstranit křížovým zapojením dvou telefonů (schéma vpravo).

Na dalším schématu je již kompletní zapojení dvou telefonů s vyzváněním. Přepínače jsou kresleny ve vyvěšené poloze (při hovoru). Elektrolytický kondenzátor zabraňuje průchodu klidového proudu sluchátkem. Teprve při mluvení do mikrofonu vzniká střídavý proud, kondenzátor se nabíjí v rytmu měnícího proudu a ve sluchátku je slyšet zvuk.
Takovýmto způsobem (paralelně) můžeme propojit i několik stanic. Stačí je přidat potřebný počet vyzváněcích tlačítek (počet telefonů - 1).
Vyzvánění je slyšet pouze při položeném sluchátku a stlačeném vyzváněcím tlačítku do příslušné stanice. Samotný melodický generátor je umístěn ve zdroji. Jeho signál je veden do T a po stisku tlačítka prochází přes ochranou diodu sluchátkem.
Kompletní zapojení dvou telefonů s vyzváněním

Zdroj:
Klasický zdroj 5V - klidový odběr - asi 12mA, při hovoru 2 telefonů - asi 25mA až 40mA
Edit: Pro větší hlasitost je dobré napájet telefon vyšším napětím naž 5V - přepojit vodič 2 na výstup usměrňovače a filtačního kondíku. 5V nechat pouze na melodický generátor.

Melodický generátor:
Zapojení je částečně převzato z Poznáváme elektroniku : Elektronika v domácnosti od Václava Maliny.
Napájecí napětí je snížené zenerovou diodou DZ aby vyhovovalo obvodům UM66Txx i HT38xxx.
UM66Txx (napájení 1,3V až 3,3V) - jednohlasé melodie s dlouhými tóny
HT38xxx (napájení 2V až 5V) - dvouhlasé s krátkými pozvolně doznívajícími tóny
HT381xx - hrají nepřetržitě
HT3820x A - jednou přehrají melodii
HT3820x B - hrají nepřetržitě
Po stisku vyzváněcího tlačítka projde přes sluchátko záporný pól, který otevře PNP tranzistor T1. T1 pak přivede napájení pro samotný melodický obvod. I když je melodický generátor připojen trvale na napájecí napětí, do činnosti se uvádí pouze stiskem tlačítka. Trimrem P1 můžeme nastavit hlasitost vyzvánění ve sluchátku pro všechny stanice.
Každý telefon by mohl mít svůj melodický generátor se svou melodií, aby se od sebe odlišily. V tomto případě odpadá vodič 10. Výstup z melodického generátoru by se připojil přímo na společné kontakty tlačítek ve své stanici.

Kompletní zapojení stanice A se zdrojem a melodickým generátorem
Schéma stanice A telefonu

Konstrukce:
Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 72 x 81 mm.
Návrh plošného spoje s rozmístěním součástek Návrh plošného spoje stanice A

Seznam použitých součástek :
R1   - 100
R2   - 150k
R3   - 1k
R4   - 10k
P1   - 500k (PT10H) - trimr-naležato
C1   - 22M
C2,C3 - 100n
C4   - 100M/25V
C5   - 1000M/25V
C6   - 47M
C7   - 10M
CON1  - MLW10G_V
D1,D2 - 1N4007
DZ1  - 3V0
IO1  - 7805 + chladič DO1A
IO2  - UM66T nebo HT.....
M1   - B250C1500
MIC  - telefonní mikrofon - do DPS konektor LST1315 nebo ARK 500/2
SL   - telefonní sluchátko - do DPS konektor LST1315 nebo ARK 500/2
SW1,2,3- telefonní µ-přepínač
T1,T3 - BC556
T2   - BC337
K1   - svorkovnice - ARK 500/2
K2   - konektor PSH02-05P + protikus PFH02-05P s piny
vyzváněcí tlačítka - libovolný typ - počet podle stanic
Stanice A - původně nějaký domácí telefon, typ 4FP 110 36 Stanice A - vnitřek se zdrojem a melodickým generátorem (jedná se o prototyp, později úpravy)
Stanice B - původně telefon pevné linky, typ 4FP 121 51
 Download:
SCH a návrh DPS pro Eagle (od verze 3.55).
Obrázek pl. spoje TIF a GIF v rozlišení 300x300 DPI
Stanice D SCH a návrh DPS pro Eagle (od verze 3.55), Obrázek pl. spoje TIF a GIF v rozlišení 300x300 DPISíťový napaječ TESLA SN 4FP 672 41 (SN 4FP 672 19) pro domácí telefony.
SN_4FP_67241


PaJa © PaJa-trb 2005- E-mail