PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Běžící had - 2010
paja@paja-trb.cz
knightrider.gif, 1 kB
Funkce:
Obvod vykonává dle funkce nastavené DIP přepínači (a následného uložení nastavení do paměti) blikání externích LED.
I když je podobných blikátek nespočet, tak hlavní cíl byl pro osoby se zhoršeným sluchem optická signalizace odjištění el. zámku vchodových dveří - tomu odpovídá funkce 1 "Akce dveře".
Po prvotním naprogramování procesoru přes ISP konektor se již veškeré nastavení provádí pomocí DIP přepínačů.
Na DIPech 1-3 se nastaví funkce a na 4-6 hodnota této funkce - program si načtené hodnoty hned uloží do paměti (zůstanou i po vypnutí napájení).
DIP1 nastavitelná počáteční prodleva u akce dveře po krocích 150ms (0-7x) (akce dveře)
DIP1+3 nastavení počtu opakování stroboskopu u akce dveře (krok 2, stroboskop se bude opakovat od 0 po 14x )
DIP1+2+3 nastavení počtu opakování šipky u akce dveře (0-7x)
DIP2 nastavitelná rychlost blikání efektů na max 245ms (7*30ms) (pro všechny akce společné)
DIP3 nastavení efektu blikání LEDek           DIP4-6 po správném nastavení DIP1-3 se těmito nastavuje binárně hodnota 0-7

0  Stroboskop policie                 0  |  0  0  0
1  Akce_dveře                     1  |  0  0  1
2  Rotace doprava                   2  |  0  1  0  
3  Rotace doleva                   3  |  0  1  1
4  Stroboskop                     4  |  1  0  0
5  Bežící tma                     5  |  1  0  1
6  Knight rider                    6  |  1  1  0 
7  Knight rider new                  7  |  1  1  1
jakákoli jiná kombinace DIPů je chybná - dlouze zapíská piezo a nic se neuloží
1. Akce dveře:
- rozsvítí LED9 (stůj) a počká nastavenou počáteční prodlevu
- pak zhasne LED9 (stůj) a rozsvítí LED10 (volno) a 2x pípne piezo
- potom stroboskop LED1-8 (počet dle nastavení DIP1+3)
- potom "šipka" doleva (počet dle nastavení DIP1+2+3)
stroboskop a šipka se neustále do nekonečna opakují
Konstrukce:
Zapojení je navržené na jednostranném pl. spoji s jednou drátovou propojkou a kombinovanou montáží součástek (klasika i SMD). Je třeba mít alespoň nějaké zkušenosti s SMDčkama a dobrý hrot mikropájky, zvlášť při pájení procesoru.
ISP konektor lze nahradit lámací lištou 2x3piny (použije se stejně jen jednou). Odpory R11-20 se osadí v případě že externí LED je potřebují, v případě zapojení světelných pásů LED nejsou třeba (ty je již mají v sobě).
Oživení:
Po důkladné kontrole případného zkratu (hlavně mezi nožkama procesoru) se připojí obvod na reg. zdroj s proudovým omezením a zkontroluje se odebíraný proud (max. několik mA - spíž k nule) a napětí 5V za stabilizátorem.
Pak stačí jen naprogramovat procesor a nastavit Fuses na 8MHz interní RC oscilátor (viz. konec zdrojáku programu)

bezici_had_2010_schema_mini

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 50 x 63 mm.
bezici_had_2010_osazovak_top bezici_had_2010_osazovak_bottom bezici_had_2010_spoje

Program:
Program jsem se snažil okomentovat, aby byl trochu srozumitelnější.
Po inicializaci si program načte DIPy a pak skočí na nastavenou funkci (u nového programu se všechny hodnoty nastaví na 7).
Vykonává zvolenou funkci, každých 0,17s je přerušení od časovače pro načtení DIPů - jsou-li načteny nové hodnoty, uloží se do paměti a program během vykonávání určité funkce vždy testuje zda je tato funkce ještě aktivní, jestli ne tak ji ukončí a skočí na výběr jiné funkce.

Okomentovaný výpis programu pro běžícího hada 2010 z BASCOMu

Seznam použitých součástek :
R1-R10,
R21,RR  - 4k7       SMD vel. 1206
R11-R20 - ? (dle použitých externích LED a Ohmova zákona)
C1,2   - 220M/25V
C3,4,6  - 100n       SMD vel. 1206
C5    - 47M/16V
T1-T11  - BC817
IO1   - 78L05 SMD (SO8)
IO2   - ATmega8L-16AU
REP1   - BMT-1206UX    Piezobzučák s vnitřním generátorem 5V (3-7V, 83dB) - třeba
K1    - ARK 500/2    
ISP1   - MLW6 nebo S2G3 (lámací lišta nebo)
POJ1   - pojistkové pouzdro + trubičková pojistka (dle zatížení)
M1    - B250C100DIL    diodový můstek 
drátová propojka (most) - kousek drátku 
bezici_had_2010_foto - prototyp
Download Download:
Návrh DPS a SCH pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje TIF a GIF v rozlišení 600x600 DPI
Program pro ATmega8 - Soubory BIN, HEX a BAS (zdroják z BASCOM).
Krátká videoukázka z vývoje - točeno mobilem a pak překonvertováno na FLV (4,5MB).PaJa © PaJa-trb 2011- E-mail