PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Běžící HAD 8LED s AT89C2051
paja@paja-trb.cz
Toto zapojení je jeden z prvních výsledků mé práce s µ-procesory ATMEL.
Používáním těchto obvodů se radikálně zjednoduší schéma a složitost zapojení...
Jádrem tohoto zapojení je malý µ-procesor AT89C2051, tento procesor má 15 vývodů pro komunikaci s okolníma součástkami a 2Kb paměti, což pro většinu jednoduchých aplikací a všelijakých blikátek bohatě stačí.
Protože jsem už pár hadů viděl a některé si i postavil, vždy mě vadilo, že LED buď svítí úplně nebo vůbec. Proto jsem do tohoto hada dal paralelně k LED a předřadnému odporu el. kondenzátor, který způsobí při vypnutí napájení pro LED svým vybíjením plynulé pohasínání. LED za sebou zanechává "rozmazanou čáru". Rychlost plynulého pohasínání lze změnit změnou hodnoty kondenzátoru (čím větší, tím pomaleji zhasíná LED). V zapojení jsou jen dvě tlačítka. Jedno slouží k přepínání zobrazovaných efektů druhé ke zpomalování běhu. Zobrazované efekty :
 1. KNIGHT-RIDER (led "běží" sem-tam)
 2. Doprava (led běží jenom doprava)
 3. Doleva (led běží jenom doleva)
 4. Dovnitř-ven (led z krajů běží do středu a potom zpět)
 5. Blikání (všech 8 led bliká naráz)
 6. Pohybující se tma (7 led svítí a běhá jedna zhasnutá - opak sem-tam)
Po zapnutí napájení se spustí první efekt a had běhá nejrychleji. Rychlost hada můžeme zpomalit druhým tlačítkem (po nejpomalejším běhu se po stisku tlač. rozběhne zase nejrychleji).
Rychlost se dá změnit v programu nebo částečně změnou krystalu (čím menší hodnota, tím pomaleji běhá). Maximální hodnota krystalu je pro tento procesor 24MHz.

Z dnešního pohledu je jasné, že takto připojené LED s kondenzátorem přímo na procesor není zrovna vhodné zapojení, ale tenkrát to na nepájivém poli krásně fungovalo a vůbec mi to nevadilo ...

Schéma el. obvodu běžící HAD
Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 33 x 46 mm

Návrh plošného spoje běžícího hada Návrh plošného spoje s rozmístěním součástekZjednodušená funkce programu:
V registru FUNKCA (R7) je uložená hodnota 1, což odpovídá první zobrazované funkci sem-tam. Po stisku tlačítka FUNKCE se vyvolá přerušení, kde se zvětší hodnota FUNKCA na 2 (funkce doprava),...
Obdobně je vyřešena i rychlost. Mezi přebliknutím 1. LED na 2. se vyvolá podprogram CEKEJ, který určuje, jako dlouho bude trvat než se rozsvítí další LED. V reg. FAST je hodnota 3, která určuje kolikrát podprog. CEKEJ opakovat a je měněna (zvyšována až do hodnoty 8) v přerušení RYCHLOST (stisk tlač. rychlosti).
Do programu si můžete přidat i další efekty (místa je dost), stačí pozměnit v přerušení FUNKCE hodnotu 7 v řádku CJNE A,#7,DALE, na takovou kolik máte funkcí plus 1 (funkcí 6 => hodnota 7):

Výpis programu pro běžícího hada


Seznam použitých součástek :
R1-R8  - 680 - SMD (velikost 1206)
C1-C8  - 100M/10V
C9   - 2M2
C10,C11 - 22p
LED 3mm červená - 8x
IO1   - AT89C2051
Q1   - 12MHz
Mikro-tlačítko - 2x (P-B1720)
svorkovnice - ARK 500/2
vypínač
 Download: 
Návrh DPS a schématu pro Eagle (od verze 3.55).
Program pro běžícího hada.


PaJa © PaJa-trb 2004- E-mail