PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Indikace zapnutého světla
paja@paja-trb.cz
Návod na tuto konstrukci jsem našel na stránkách KTE 1/99 a autorem je Milan Štěpánek.
Vhodné použití je třeba na WC, spíži, dílničce, na půdě nebo kdekoliv, kde není přes zavřené dveře vidět světlo žárovky.
Obvod indikace se vřadí do série s vypínačem a žárovkou 230V max. 100W (viz. Schéma zapojení). To je také největší výhoda tohoto zapojení oproti jiným, protože ke své činnosti nepotřebuje nulový vodič, proto se dá snadno instalovat do el. krabice vypínače.

Princip : Proud žárovkou prochází obvodem indikace přes LED a odpor. Na odporu vzniká úbytek napětí, který při dosažení cca 0,75V začne otevírat tranzistor T1. Otevření tranzistoru nastává při proudu diodou cca 23mA, větší proud se svede oklikou přes přechod C-E tranzistoru. Pro indikaci je použita červená LED o průměru 5mm (8mm, nebo placatá). Protože na diodě vzniká taky úbytek napětí je za provozu na obvodu indikace napětí až 2,8V (záleží na typu LED). Výkonová ztráta na tranzistoru je dána zhruba součinem tohoto napětí a proudem žárovkou, proto nepoužívejte žárovku silnější než 100W. Z důvodu výkonové ztráty také není vhodné používat jiné LED než červené barvy, protože mají jiný úbytek napětí a tím se zvyšuje výkonová ztráta na tranzistoru. na tranzistor je vhodné umístit malý chladič (i když ho tam sám nemám). Takto pracuje obvod pouze v jedné polovině periody, ve druhé je proud zkratován paralelně diodou D1. Velikost proudu LED se nastavuje odporem R1 podle vztahu Iled=Ube/R , kde Ube je zhruba 0,75V. Bez nebezpečí lze použít odpor 22R.

Konstrukce : Protože se jedná o velmi jednoduchý obvod, tak jsem jej sestavil stylem "vrabčí hnízdo". Na přípojné body obvodu jsem připájej dvojitou šroubovací svorkovnici (jeden bod = katoda D1 + anoda D2 + kolektor T1, druhý bod = anoda D1 + R1 + emitor T1).
Celý obvod indikace se v pohodě vejde do krabice vypínače, indikační LED je možné vyvést na patřičné místo, odkud bude dobře vidět.

Schéma el. obvodu ...
Seznam použitých součástek :
R1     - 33R
D1     - 1N4007
D2     - LED červená - 5mm
T1     - KD139
svorkovnice - ARK 500/2

PaJa © PaJa-trb 2005- E-mail