PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Indikátor vybuzení - barevná hudba
paja@paja-trb.cz
Dostal jsem do pošty článek indikátoru vybuzení s prosbou o zveřejnění. Tak zde je:
Jakékoli dotazy směřujte přímo autorovi tasixxx@email.cz

Jedná se o variantu indikátoru vybuzení pro účely světelného doprovodu hudby.
Jako zdroj hudby lze použít smartphone, PC, atd...
Nejedná se tedy o indikátor vybuzení, který by byl nakalibrován na dané úrovně signálu pro profesionální využití (např. pro reálnou indikaci síly vybuzení koncového stupně zesilovače).

Celá konstrukce je velmi jednoduchá a vychází z katalogového zapojení známého obvodu LM3915.

Konstrukce indikátoru má v sobě zakomponovaný přijímač dálkového ovládání, který umožňuje na dálku přepínat indikaci mezi páskovým a bodovým režimem. Vysílač DO je identický s konstrukcí na http://danyk.cz/infra_ovladani.htmlStručný popis schématu:
K1, K2
Vzájemně záměnné Jack konektory sloužící pro připojení jednoho zdroje audio signálu např. smartphonu, nebo PC. Druhý konektor je určen pro připojení sluchátek. (Pozor, nepřipojujte současně 2 zdroje audio signálu !)

R11, R12, R15, D1
Vstupní omezení záporné části audio signálu.
Záporná část audiosignálu je omezena vzhledem k rozsahu „Input Voltage“ operačního zesilovače LM358N, který má povolený rozsah vstupního signálu -0.3V to +32V. Tato část obvodu zaručuje, že nikdy na vstup OZ nebude přiveden signál s úrovní nižší než -0.3V (s rezervou). Pro druhý kanál jsou v identické funkci použity součástky R13, R14, R16, D2.

IC3
Operační zesilovač, který zesílí audio signál z předchozího omezení záporné části.
Se zápornou částí audio signálu se totiž omezila i část kladná. Zesílení signálu je nutné na úroveň vyšší než umožňují zdroje signálu jako telefony, nebo sluchátkové výstupy z PC. Je nutné počítat i s útlumem signálů na filtrech R21&C8 a R22&C9. Rezistory R17, R23, R19A (a zrcadlově pro druhý kanál R19B, R24, R18) nastavují zesílení v rozmezí 22x až 122x. Zesílení se nastavuje dvojitým potenciometrem R19A&R19B a lze jím nastavit optimální indikaci která bude lahodit oku.

C10
Zajištění stability napájení operačního zesilovače IC3. Tento kondenzátor je třeba umístit co nejblíže napájecímu pinu obvodu IC3.

R21, C8
Frekvenční filtr zajišťující indikaci pouze nízkých kmitočtů. Bez jeho použití je vizuální efekt indikace nevalný. Pro druhý kanál jsou analogicky použity součástky R22 a C9.

IC1, IC2, R1, R2, R3, R4
Vlastní indikátor vybuzení. Trimry lze nastavit minimální indikační citlivost a v mírných mezích také proud, který bude protékat LED diodami.

C6, C7
Kondenzátory zajišťující stabilitu napětí pro LED diody a omezující rušení. Tyto kondenzátory je třeba umístit co nejblíže k anodám použitých LED diod.

IC6, C5, C3
Stabilizátor napětí, který zajišťuje regulaci napájecího napětí přijímače dálkového ovládání na 5V. Jako IC6 je použit typ LE50ABZ, který má Drop Voltage pouze 0,2V. Tento parametr je stěžejní pro zde použité bateriové napájení a umožňuje stabilně provozovat zařízení při napětí na baterii 4xAA od napětí 5,2V výše. Kondenzátory C5 a C6 zajišťují stabilitu obvodu IC6.

IC7, C4
Přijímač IR signálu dálkového ovládání. Obvod TSOP1736 detekuje IR záření které je modulováno frekvencí +/- 36kHz. Pokud je toto záření obvodem detekováno, obvod TSOP1736 změní napětí na svém pinu „OUT“ na 0V. V opačném případě je na pinu OUT napětí 5V. Kondenzátor C4 zajišťuje stabilitu napájecího napětí obvodu IC7 a je třeba ho připojíš co nejblíže pinu „Vs“ obvodu IC7.

R9, C1
Zabezpečí odfiltrování rychlých změn na výstupu OUT přijímače TSOP1736. K těmto rychlým změnám může docházet (a dochází) vlivem zákmitů tlačítka ve vysílači dálkového ovládání.
IC4, R7, R5, R6
Jelikož je signál z IR přijímače TSOP1736 zkreslen filtrem R9&C1, je nutné ho „renovovat“.
IC4 je komparátor který zajistí obnovu ostrých hran signálu na vstupu CLK obvodu IC5.
Napěťový dělič R7&R5 definuje komparační úroveň, rezistor R6 je zpětná vazba komparátoru zajišťující jeho stabilitu v okamžiku změny úrovně signálu.

R10
Zajišťuje stabilitu signálu CLK obvodu IC5.

IC5, C2
Obvod IC5 (CD4516) je binární 4. bitový čítač, který „počítá“ počet stisků tlačítka na dálkovém ovládání. Využitím výstupu Q1 můžeme realizovat funkci:
První stisk tlačítka dálkového ovládání výstup zapne
Druhý stisk výstup vypne
Další stisk výstup zapne
Další zase vypne ... a tak dále dokola...
Kondenzátor C2 zajišťuje stabilitu napájecího napětí obvodu IC5 a je třeba ho připojit co nejblíže napájecímu pinu obvodu IC5.

R8, T1, REL1
Ovládací signál z přijímače dálkového ovládání přes rezistor R8 otevírá / zavírá tranzistor T1, který ovládá relé REL1. Výstupní kontakt Relé připojuje / odpojuje kladný potenciál k pinům č. 9 obvodů IC1 a IC2. Tímto lze zvolit, v jakém režimu je indikace provozována (páskový režim / bodový režim).

Seznam použitých součástek :
K1, K2    - Konektor JACK 3,5 stereo ST-214-C-06      GME: 809-112
D1, D2    -	Dioda 1N4148                  GME: 220-003
R11-R14    -	Uhlíkový rezistor, 2K7/0207/0,25W/5%      GME: 119-183
R15, R16   -	Uhlíkový rezistor, 1K/0207/0,25W/5%       GME: 119-043
R17, R18   -	Uhlíkový rezistor, 470R/0207/0,25W/5%      GME: 119-097
R5,R8,R10,R21,
R22,R23,R24  -	Uhlíkový rezistor, 10K/0207/0,25W/5%      GME: 119-041
R19      -	Potenciometr 50k Ohm Lineární Stereo      GME: 13-066
R1, R2    -	Cermetový trimr 5K, PT73YEK005         GME: 112-449
R3, R4    -	Cermetový trimr 20K, PT73YEK020         GME: 112-432
R9      -	Uhlíkový rezistor, 22K/0207/0,25W/5%      GME: 119-066
R7      -	Uhlíkový rezistor, 4K7/0207/0,25W/5%      GME: 119-074
R6      -	Uhlíkový rezistor, 82K/0207/0,25W/5%      GME: 119-196
C1, C2    -	Keramický kondenzátor 100n/50V/X7R/RM5,08/10%  GME: 120-094
C3, C4, C10  -	Elektrolytický kondenzátor 10u/25V       GME: 123-371
C5, C6, C7  -	Elektrolytický kondenzátor 100u/25V       GME: 123-442
IC1, IC2   - LM3915                     GME: 323-003
IC3      -	Operační zesilovač LM358N            GME: 310-517
IC4      - Komparátor LM311N                GME: 314-033
IC5      -	binární čítač CD4516B              GME: 427-099
IC6      -	Stabilizátor 5V LE50ABZ-AP, TO92        GME: 330-094
IC7      -	IR přijímač TSOP1736              GES: GES05100362
T1      -	Bipolární tranzistor BC547B, TO92        GME: 210-026
REL1     -	Jazýčkové relé COSMO S1A050D00         GME: 634-072
Download Download:
Indikátor vybuzení - schéma v PDF.


PaJa © PaJa-trb 2017- E-mail