PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Jak nezobrazovat první nulu v zapojení s IO 7107
paja@paja-trb.cz
Po sestavení Teploměru se mě nelíbil zabrazovaný údaj, protože i při malé hodnotě ( např.: 8.2 ) svítí všechny 3 číslice ( 08.2 ). Proto jsem "spáchal" jednoduchý doplněk k IO 7107, který ovládá zobrazování i tohoto Teploměru. Princip spočívá v tom, že při zobrazení nuly nesvítí segment G a svítí E. Přes hrahla IO1A a IO1B je ovládán tranzistor T1, který při sepnutí přivádí napájecí napětí na displej. Pokud používáme ješte další displej (levý), na kterém potřebujete zobrazit 1 (nebo i mínus), tak musíme zapojit ještě dvě hradla IO1C a IO1D, protože by při čísle např.: 105.3 nesvítila nula (1 5.3), kterou jsme chtěli mít vypnutou.
Stačí-li nám pouze 3 displeje, tak vypustíme hradla IO1C a IO1D a propojíme výstup IO1B s odporem (naznačeno červenou přerušovanou čarou). Tento doplněk se připojí již ke stávajícímu zařízení, pouze se přeruší napájení displeje a připojí se přes tranzistor.
Nevýhoda tohoto doplňku je v komplikacích při zakomponování k nějakému zařízení (i při návrhu DPS). Nadruhou stranu stojí za zmíňku, že jeden segment displeje odebírá asi 6.3mA, což je v případě rozsvíceného čísla nula 37.8mA (6*6,3), které ušetříme. Ale hlavní výhoda (alespoň pro mne) je přehlednější zobrazování naměřeného čísla.

Schéma části el. obvodu s doplňkem

Seznam použitých součástek :
R1     - 10k
T1     - BC546 (apod.)
IO1    - 4011
Cena tohoto doplňku je asi 10-15 Kč
Publikováno v A-Radiu PE 5/04

PaJa © PaJa-trb 2003- E-mail