PaJa-trb  >  Konstrukce  >  PEXESO
paja@paja-trb.cz

pexeso_foto.jpg, 7.9kB

diamant_2015_1misto.png, 26kB

Když jsem se jednou trošičku nudil a vymýšlel co spáchat za elektronickou hračku, které by posloužila pro geocaching, nějak se z toho vyklubal tento výtvor - PEXESO.
Cache je v provozu od 4.2015, pod GC kódem GC5R3JF - PEXESO


Ovládání:
Hrací pole je rozdělené na 16 částí. Stiskem některého hracího pole se přes plexisklo prosvítí příslušný symbol a čeká na stisk dalšího pole. Pokud je shoda symbolů, zůstávají svítit a hra pokračuje dál. Nesodují-li se, zůstanou svítit pouze krátce (na zapamatování), poté zhasnou a hra pokračuje.
Po úspěšném nalezení všech symbolů hra končí, ozve se zvu signál, postupně pozhasínají všechny symboly a servo otevře dvířka, za kterými ja schovaná samotná krabička s cache.
Po zalogování a vrácení cache zpět do útrob krabice je třeba dvířka opatrně zavřít, zámek se přes pružinku opět zajistí. Další otevření je možné až po úspěšném dokončení hry.

Zapojení:
Na zapojení není nic převratného, vše řídí Atmega8, na kterou je do matrixu zapojena klávesnice, přes posuvné registry a tranzistorové pole 16x4 LED. Intenzita LED je ještě řízena PWM z procesoru (napevno nastavené). Procesor si měří z odpor. děliče R21 a R22 napětí baterie a dle toho pak indikuje externí červenou LED (připojena na K5) její stav. Na konektoru K3 je připojeno malé modelářské servo, které po dokončení hry otevře zámek dvířek (ty odskočí) a opět vrátí zámek do původní polohy.
Napájení je zatím z 12V olověného gelového akumulátoru, dále pak pro procesor je stabilizováno na 5V. LED jsou napájené z 12V

Konstrukce:
Výroba desek a vůbec celé cache byla nejtěžší oříšek. Elektronika je složená ze 4ks DPS.
První tvoří přední kryt, na kterém jsou z vnitřní strany naletované přepážky pro vedení plexiskel. Dále je tam 9 zapuštěných M3 šroubů, na které se pak šroubují další části. Celé je to přestříknuté černou barvou.
Další deska je s tlačítkami, kde je do matrixu zapojeno 16polí tlačítek. Každé pole je tvořené ze 4 paralelně zapojených tlačítek.
Třetí deska je s ikonami, které se zobrazují až prosvícením LEDek (jinak je přes kouřové plexi není možné vidět). Rozmístění ikon na desce je pevně danné (vyleptané), tím jsou danné i jednotlivé hrací pole, kterým je přizpůsoben program. Aby se neprosvědcovaly i sousední ikony, je mezi nimi nalepana v dvou vrstvách těsnící páska (taková přepážka).
Poslední hlavní deska je samotné ovládání s procesorem, LEDkami, zdrojem. Deska ovládání a tlačítek je spojena přes 2 4pinové precisní konektory.

Mechanika - krabice:
Využil jsem plechovou krabici o rozměrech 30x20x15cm. Velkou část prostoru zabírá elektronika pexesa a servo, pod ní je místo pro 12V baterii. A napravo pod výklopnými dvířky se nachází platová krabička samotné cache
Do krabice jsem si vytvořil a naohýbal z pozinku desku oddělující baterii od elektroniky. Zároveň je zde umístěno servo a zámek dvířek.
Další část je pouze rámeček, ne kterém bude posazeno pexeso.
Poslední kousek je další rámeček, který částečně překryje a přidrží pexeso.
Ke dvířkám (deska cuprexidu s naletovanými panty z čokolády) jsem ze dřeva vyrobil soklíky, ve kterých jsou schované pružiny (vystřelí dvířka po odemčení nahoru), LED indikující stav baterie a vypínač, který zapne napájení pexesa při otevření víka krabice.
Dokola celého vnitřku krabice je ještě pro jistotu nalepeno těsnění, které pevně přitlačí víko krabice s bednovými uzávěry.

testchild.png, 24kB Program:
Po spuštění si program testuje stisk tlačítek. Poté si po odmaskování uloží stisknutou pozici prvního symbolu a rozsvítí jej. Dále si uloží druhý symbol a rozsvítí. Následně zjisttí jestli se oba symboly shodují. Jestli ano vynuluje paměť tlačítek, pípne a pokračuje se dál. Při rozdílných symbolech se vrátí z paměti předchozí stav před tímto tahem a pokračuje se dále. Při každém porovnání se navíc ještě testuje napětí baterie, což indikuje červená LED.
Po dokončení hry (vše svítí) se aktivuje servo, které otočením odjistí dvířka. Po 0,5s se opět vrátí do původní polohy (dvířka se pak zaklapnou ručně).
Nyní hra skončila, ale lze ji hrát stále dokola.


pexeso_sch_mini.png, 16kB

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 170 x 170 mm.
pexeso_osaz_mini.png, 31kB
pexeso_ikony_mini.png, 3.6kB

Seznam použitých součástek :
C1-3    100n       SMD vel. 0805    3x
C4-7    100n       SMD vel. 1206    4x
C8-10   100M/16V     SMD vel. D      3x
D1-D64   OSY51206C1C   SMD vel. 1206    64x
IO1    ATmega8-AU    
IO2,3   74HCT595D    SO16         2x
IO4,5   ULN2003AD    SO16         2x
IO6    7805D2T     D2PAK 
ISP1    MLW06A 
K1     ARK550/2    
K2,3,5   PSH02-02W               3x
K3     PSH02-03W  
Q1     1MHz    - neosazovat
R1     4k7      
R2     1k        SMD vel. 1206
R3     22k       SMD vel. 1206
R4     4k7      
R5     330
R6-R20   330       SMD vel. 1206
R21    10k       SMD vel. 1206
R22    2k2       SMD vel. 1206
R23-25   4k7       SMD vel. 1206    3x
REP1    LD-BZEG-0905
ROWS, COLS S1G4                 4x
SW1-16   DTSM31N                64x
T1     BCP53 
T2,T3   BC817                 2x
T4,T5   BC846                 2x

drátové propojky + SMD 0R vel. 1206
Download Download:
Návrh DPS a SCH pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje PNG v rozlišení 600x600 DPI
Program - Zdroják z Bascom (BAS, BIN, HEX)
Nastavení Fuses : Low=0x21 High=0xD9 (int.RC Osc 1MHz, Burn-out=4.0V)pexeso_foto_01.jpg, 11kB pexeso_foto_02m.jpg, 14kB pexeso_foto_03.jpg, 31kB pexeso_foto_04m.jpg, 13kB pexeso_foto_05.jpg, 21kB pexeso_foto_06.jpg, 8.4kB pexeso_foto_15m.jpg, 6.1kB pexeso_foto_07m.jpg, 11kB pexeso_foto_08m.jpg, 10kB pexeso_foto_09m.jpg, 15kBpexeso_foto_10m.jpg, 7.1kB pexeso_foto_11m.jpg, 10kB pexeso_foto_12m.jpg, 15kB pexeso_foto_13m.jpg, 7.4kB pexeso_foto_14.jpg, 10kB


PaJa © PaJa-trb 2015- E-mail