PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Score
paja@paja-trb.cz
Jedná se o manuálně ovládaný ukazatel score. Obsahuje 4x dvoj displeje s výškou znaku 57mm, desku ovládání s malými (14mm) displeji, zdroj a prototyp ještě obsahoval desku odpočtu 10s (s 10LED a piezem ovládanou pomocí 4017), kterou jsem však pro tento návod vypustil (je ovšem v download i v programu), protože se ukázalo jako vhodnější ji do budoucna napojit do okruhu velkých displejů do stávajícího vedení a mírně upravit program (a ovládat dalším pos. reg.)
Změnou programu, si lze score předělat třeba na velké hodiny ...

Funkce:
Prakticky o vše se stará procesor, po zapnutí napájení se na displejích zobrazí na 1 s "- PAJA -" a pak program čeká na stisk tlačítek.
Jedná se prakticky o 4 jednotky, každá má svůj dvoj-displej a tlačítka + a - s rozsahem 0-99
Zapojení displejů je realizováno pomocí posuvných registrů, kdy procesor vyšle sériově data, pak je "přesype" na displeje, kde zůstanou až do dalšího přepsání, není tedy nutno pořád donekonečna vysílat stejná data.
Pokud je Score menší jak 10, tak se vynechá při zobrazení první nula (menší odběr a přehlednější zobrazení).
Konstrukce
Vzhledem k tomu že je většina součástek SMD (odpory, IO), tak je potřeba si připravit pevnou ruku a hodně trpělivosti na několik hodin jemné práce.
Osadit všechny SMD součástky (pozor na správné otočení IO !), místo krátkých drátových propojek jsem dal nulové SMD odpory vel. 1206 (ušetřil jsem si i vrtání). Pod svorkovnicí je dobré pocínovat rozlitou měď a odlámat plasty ze spodní části svorkovnice, protože se bude pájet ze strany spojů.
Jako ISP konektor není nutno osazovat MLW06, ale stačí pin lišta 2x3, která se taktéž zapájí ze strany spojů (při programování pozor na správné připojení konektoru).
Displeje jsem osadil asi 2-3mm nad desku, aby byly zhruba ve stejné výšce jako tlačítka.
Deska zdroje obsahuje jen usměrňovač, stabilizátor 78S12 a 7805 + LEdky indikující přítomnost napětí 5V a 12V. Lze si stáhnou podklady z eagle (na konci stránky). Napájím to celé transformátorem 12V/16VA (ale je to nahraně, neškodilo by silnější)
Oživení:
Po důkladné kontrole případného zkratu (hlavně mezi nožkama procesoru) se připojí obvod na reg. zdroj 5V s proudovým omezením a zkontroluje se odebíraný proud.
Pak stačí naprogramovat procesor a nastavit Fuses na 12MHz externí krystal (Atmel AVR Fuse Calculator).
Spotřeba:
Při transformátoru 12V/16VA:
Na displejích   0   0   0   0 : 5V => 0,2A / 12V => 0,23A
Na displejích   1   1   1   1 : 5V => 0,08A
Na displejích 88 88 88 88: 5V => 0,41A / 12V => 0,49AZde je návrh plošného spoje ovládání o rozměrech 135 x 75 mm.

Program:
Funkce programu je následující: po zapnutí napájení se na displejích zobrazí na 1s "- PAJA -", poté se vyšlou na displeje obsahy jednotlivých score - po zapnutí tedy samá nuly.
Hlavní program kontroluje akorát stisk tlačítek zapojených do matice, pokud bylo některé stisknuto, tak se provede požadovaný + nebo - jednotlivého score a změní se obsah registru cetlose na 1, čímž povolí v hlavním programu skočil na převedení hodnoty a vyslání na displeje. Toto je z důvodu ušetření ušetření nekonečného převádění a zápisu pořád stejných hodnot na displeje.
Při převodu se obsah Score1 převede na BCD a rozdělí do dvou registrů Sco1a a Sco1b, z nichž každý obsahuje právě jednu cifru - pro převod na dislej. Je-li Sco1a=0, tak jej nahraď 10, což je i pozice v dekódovací tabulce pro 7segmentovky jako zhasnuto. Nebude se zobrazovat.

Okomentovaný výpis programu pro ukazatel Score z BASCOMu

Seznam použitých součástek :
R1-R57  - 470       SMD vel. 0805
R7    - 4k7       SMD vel. 1206
C1,C2  - 22p       SMD vel. 1206
C3-C9  - 100n      SMD vel. 1206
IO1   - 74HC595D    SMD SO16
IO9   - ATmega8-16AU  SMD TQFP32
ISP1   - MLW06G     (nebo S2G3 - pin lišta 2x3)
Q1    - krystal 12MHz
DIS1-4  - HDSP-5521    dvojitý displej červený 14,2mm SA
tlačítka - P-DT6      9 kusů
K1    - PSH02-07W    (zahnutá)
K3    - ARK500/3  
drátová propojka (most) - nebo 18x SMD 0R 
Download Download:
Návrh DPS a SCH ovládání pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje TIF a PNG ovládání v rozlišení 600x600 DPI
Program score pro ATmega8 - Soubory BIN, HEX a BAS (zdroják z BASCOM).

score_ovladani_foto_1.jpg, 35 kB score_ovladani_foto_2.jpg, 40 kB
Funkce:
Zapojení je prakticky stejné jako u malých displejů v ovládací části, jen jsou do obvodu přidány tranzistorové pole ULN2003 (utáhnou až 0,5A), pro posílení pos. reg. (negují logiku) a desetinná tečka je z důvodu použití ULN2003 se sedmi výstupy (ULN2803 byl několikanásobně dražší) řešena přes tranzistor. Sice není tečka v programu využita, ale HW je tím připraven na zobrazování čehokoli.
Vzhledem k použití tohoto typu displejů nebyl problém snížit proud jedním segmentem na 12mA při R=330ohm, čímž radikálně klesla spotřeba celého score ... a ještě by se dal proud klidně zmenšovat, protože displeje měli hodně velkou svítivost.
Konstrukce
Jedná se o 4 identické desky, kde jsou jen 4 IO (2 pos. reg a 2 tranzistorové pole) pár odporů a konektory ... Nejdříve je nutno osadit drátové propojky (krátké lze taktéž realizovat nulovými odpory SMD), pak osadit zbytek, dle fotky. Osazení ze strany součástej jsem nedělal, protože tam se jedná jen o drátové propojky a displeje. Pin1 displeje je označen malou šipečkou ze strany spojů.Zde je návrh plošného spoje ovládání o rozměrech 96 x 84 mm.

Seznam použitých součástek :
       Toto všechno 4x !

R1,2,6,7,9,10,14,15 - 330       SMD vel. 1206
R3-5,11-13     - 330       drátový 0,6W
R8,16        - 680       SMD vel. 1206
R17,50       - 4k7       SMD vel. 1206
C1-C3        - 100n      SMD vel. 1206
T1,2        - BC817
IC1,3        - 74HC595D    SMD SO16 
IC2,4        - ULN2003     SMD SO16
DISP1,2       - LD-S230UHR-C  (HD-AD16RD - 57mm SA)
K1,2   - PSH02-07W    (zahnutá)
drátová propojka (most) - nebo 2x SMD 0R 
Download Download:
Návrh DPS a SCH pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje TIF a PNG v rozlišení 600x600 DPI

score_displej_2x57mm_foto_1.jpg, 22 kB score_displej_2x57mm_foto_2.jpg, 26 kB score_displej_2x57mm_foto_3.jpg, 18 kB
score_celek_foto.jpg, 43 kB score_celek_svit_foto.jpg, 40 kB

Download Download:
Návrh DPS a SCH desky odpočtu LED10 pro Eagle (od verze 5.6).
Návrh DPS a SCH zdroje score 5V a 12V pro Eagle (od verze 5.6).


PaJa © PaJa-trb 2011- E-mail