PaJa-trb  >  Konstrukce  >  Zapínání autorádia
paja@paja-trb.cz
U služebního auta jsem si navykl na celkem praktickou věc, autorádio se samo zapíná otočením klíčku zapalování a zase po vypnutí klíčku vypne => nemusím se o nic starat. Proto jsem se rozhodl u osobního auta Škoda Forman upravit zapínání autorádia tak, aby se zapnulo po otočení klíčku zapalování, nebo po stisknutí tlačítka na určitý čas, vypne se otočením klíčku do polohy 0.

Princip: Pokud je klíček v poloze 0 (nebo v autě není), lze stiskem tlačítka (připojené na K3) uvést časový obvod s 555 v činnost => sepne přes T1 relé, na jehož kontaktech je napájení autorádia. Kondenzátor C1 se nabíjí přes P1+R2 do 2/3 napájecího napětí, po tuto dobu je relé sepnuté, pak vypne a je třeba jej znovu uvést v činnost stiskem tlačítka. Tato věc je praktická, pokud v autě nechceme nechat klíče a přesto mít puštěné autorádio, zároveň je hlídáno (odpojením), aby se nezapomnělo vypnout a v krajním případě i vybít baterku.
Při zapnutí klíčku do polohy zapalování se sepne přes D2, R4, T1 taktéž relé a tím i autorádio, zároveň sepne T2, čímž vynuluje časovací obvod - pokud byl zapnut tlačítkem, tak stačí zapnout klíček zapalování a opětovně jej vypnou - autorádio se vypne také.
C3 přidrží relé sepnuté asi 1s po vypnutí zapalování, je tam pro jistotu, aby případně nedocházelo k mžikovému vypnutí relé při přepnutí z časování do polohy zapnutého zapalování. Čas vypnutí je závislý na součástkách C1, P1 a R2 a také na napájecím napětí. Měřené časy při napájení 12V (plně nabitá baterie i 14,4V):
C 100M + R 100k => 13s
C 100M + R 1M => 2:15s
C 100M + R 4M8 => asi 35min
C 470M + R 1M => asi 14min
Trimr 2M2 nebyl po ruce, proto jsem použil 4M7, čas už je ale dost dlouhý, jako optimální bych viděl asi 5-10minut.

Konstrukce: není nijak náročná, pozor na R5 a D3, ty jsou SMD a ze strany spojů.

Instalace do auta: Zde záleží na typu auta, jeho konstrukci a přístupnosti k el. vodičům. Při mé instalaci se po odzkoušení správné funkce a následném zakrytování plastů naskytl problém, kdy relé "vyplo", ale rádio hrálo dál, zjistil jsem že jeho kontakty jsou stále sepnuté, při odpojení autorádia spolehlivě rozpínalo. Nakonec jsem přívodní dráty k tlačítku umístil dál od stávajícího vedení ke spínačům světel a bylo po problému. Možná by bylo vhodné provést přívod k tlačítku stíněným káblem...
Zapojení autorádií je u většiny typů podobné pomocí ISO konektoru. Vždy je minimálně +12V z baterky (paměť, kódy,...), +12V které zapíná rádio, Gnd, ... a další jako osvětlení palubní desky, ovládání el. antény ...
Před instalací doporučuji projít internet a pokusit se vyhledat zapojení autorádia. Pozor na prohozené vodiče č. 4 a 7 (můj případ), hlavně u značky Blaupunkt je na č.4 +12V a na č.7 +12V zapalování (klíček).
Dobré stránky jsou:
Renaul.hostuj.cz - spousta rad a dokumentů ...
Škoda Octavia - Zapojení autorádia - obdobné pro většinu modelů a zapojení rádií.

Schéma el. obvodu zapínání autorádia

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 50 x 32 mm.
Návrh plošného spoje pro ... Návrh plošného spoje s rozmístěním součástek

Seznam použitých součástek :
R1   - 22k
R2   - 100k
R3,R4 - 4k7
R5   - 22k      SMD (vel. 1206)
P1   - 2M2 trimr   (lež. PT-10)
C1   - 100M/25V
C2   - 10n
C3   - 22M/25V
D1,D2 - 1N4148
D3   - 1N4007    SMD
T1,T2 - BC546
IO1  - 7555 (+ patice 8pin)
REL1  - RELRAS1215
svorkovnice - ARK 500/2
svorkovnice - ARK 500/3 - 2x
Tlačítko (nejlépe do panelu)
Prototyp v kabičce U-Z67
 Download:
Návrh DPS a SCH pro Eagle (od verze 4.13).
Obrázek pl. spoje TIF a GIF v rozlišení 300x300 DPI


PaJa © PaJa-trb 2006- E-mail